Sławomir Gadomski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Posiada 10-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym w sektorze finansowym, głównie w zakładach ubezpieczeń (w Grupie PZU), w tym ponad 4 lata jako zarządzający zespołami audytowymi. Brał udział w projektach audytowych / doradczych w obszarach finansów, zarządzania korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości finansowej.

Przez ostatnie 2 lata jako Zastępca Dyrektora, kierował pionem Zarządzania i Finansów w największym instytucie badawczym w Polsce – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, gdzie nadzorował obszary:
• zarządzania strategicznego i korporacyjnego,
• controllingu finansowego,
• HR,
• IT
• inwestycji,
• zakupów,
• audytu wewnętrznego,
• bezpieczeństwa,
• prowadził nadzór nad projektami restrukturyzacyjnymi / optymalizacyjnymi w różnych obszarach działalności Instytutu (medyczny, finansowy, administracyjny).

Obszary specjalizacji Sławomira Gadomskiego to:
• zarządzanie strategiczne i zarządzanie korporacyjne,
• zarządzanie finansami i controlling finansowy,
• zarządzanie ryzykiem,
• zarządzanie inwestycjami,
• sprawozdawczość finansowa i rachunkowość finansowa,
• audyt wewnętrzny i rewizja finansowa.

Prywatnie żonaty, ojciec dwójki dzieci. Pasjonat sportów wytrzymałościowych, w szczególności kolarstwa i triathlonu.