Program

Cancer Prevention 2020

Głównym językiem konferencji jest język polski, jednak przez cały czas jej trwania będzie dostępne tłumaczenie na język angielski oraz z języka angielskiego na polski w przypadku wystąpień prelegentów anglojęzycznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

8:30 – 9:15

Rejestracja

9:15 – 9:30

Wystąpienie Ministra Zdrowia

9:30 – 9:45

Wystąpienie p.o Prezesa Agencji Badań Medycznych

9:45 – 10:00

Keynote:
Narodowa Strategia Onkologiczna 2020-2025

10:00 – 10:30

Keynote:
Global Cancer Prevention trends

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:15

Keynote: Nowoczesne technologie w diagnostyce i leczeniu nowotworów

13:45 – 14:30

Lunch & networking

14:30 – 14:45

A Smoking Prevention Interactive Experience (ASPIRE)