Professor Waldemar Priebe

Departament Terapii Eksperymentalnych MD Anderson Cancer Centre, członek Narodowej Rady Rozwoju

Profesor Waldemar Priebe pracuje naukowo w Departamencie Terapii Eksperymentalnych w Centrum Rakowym im. MD Andersona Uniwersytetu Teksańskiego w Houston.

Badania prof. Priebe skoncentrowane są na tworzeniu i udoskonalaniu leków przeciwnowotworowych, działających jako inhibitory sygnałów komórkowych oraz szlaków metabolicznych o kluczowym znaczeniu dla powstania oraz propagacji komórek nowotworowych.
Znaczące osiągnięcia prof. Priebe to odkrycie i opracowanie pięciu nowych leków będących na etapie badań klinicznych, jak również szerokie spektrum potencjalnych leków przeciwrakowych obecnie na różnych etapach badań przedklinicznych.

Profesor Priebe jest założycielem/współzałożycielem pięciu firm biotechnologicznych, z których trzy były notowane na NASDAQ, oraz zasiada w naukowych radach doradczych kilku firm farmaceutycznych.
Wyniki badań Profesora Priebe zaowocowały ponad 200 publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych oraz 77 patentami, był on również organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych i wielokrotnie zapraszany jako wykładowca.

Profesor Priebe jest ponadto aktywnym promotorem wymiany naukowej i kulturowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.