Profesor Tadeusz Pieńkowski

Kierownik Wydziału Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Profesor Tadeusz Pieńkowski ukończył wydział medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wkrótce po tym dołączył do kadry Centrum Raka w Warszawie. W 1993, uzyskał stopień doktorski i w 1995 został kierownikiem Wydziału Raka Piersi i Chirurgii Odtwórczej w Centrum Raka w Warszawie. Wydział ten, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, spełnia kryteria Jednostki Raka Piersi. W 2004, zdał egzamin rady krajowej z onkologii klinicznej i w 2010 został profesorem onkologii klinicznej. W 2011, objął rolę kierownika Wydziału Onkologii Medycznego Centrum Edukacji Podyplomowej, następnie przez trzy lata pełnił funkcję Dyrektora Medycznego Centrum Onkologii w Radomiu.
Profesor Pieńkowski jest członkiem Międzynarodowej Grupy ds. Badań nad Rakiem oraz Fundacji Michael Angelo. Jego działania oraz zainteresowania badawcze koncentrują się na raku piersi. Uczestniczył w kilku testach klinicznych przeprowadzonych zgodnie z ICH GCP. Profesor Pieńkowski jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa do Badań i Leczenia Raka Piersi oraz Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego.