Professor Jeffrey E. Gershenwald

Dyrektor Medyczny, Wydział Onkologii Chirurgicznej Ośrodek Melanomy i Skóry Uniwersytetu w Teksasie MD, Centrum Raka Anderson

Jeffrey E. Gershenwald, doktor nauk medycznych, jest utalentowanym i doświadczonym profesorem Wydziału Onkologii Chirurgicznej Uniwersytetu w Teksasie MD, Centrum Raka Anderson i pełni funkcję Dyrektora Medycznego Ośrodka Melanomy i Skóry.
Oprócz praktyki klinicznej, badania Dr. Gershenwald’a skupiają się na poprawie leczenia melanomy poprzez prognozy kliniczno-patologiczne i molekularne oraz modelowanie przewidywawcze. Współkieruje programem MD Anderson Melanoma Moon Shots, inicjatywą obejmującą wszechstronne zagadnienia związane z melanomą, począwszy od polityki zdrowia publicznego oraz inicjatyw związanych z badaniami profilaktycznymi mającymi na celu ograniczenie narażenia na promieniowanie ultrafioletowe (UV) wśród młodzieży, a skończywszy na pogłębianiu naszej wiedzy o podstawach molekularnych i immunologicznych melanomy w celu polepszenia opcji leczenia. Jest również aktywny w Globalnym Programie Akademickim.
Dr. Gershenwald jest członkiem Komitetu Zarządzającego Połączonego Amerykańskiego Komitetu do Walki z Rakiem i Prezesem jego Panelu Eksperckiego ds. Melanomy. Kieruje międzynarodowym wysiłkiem mającym na celu stworzenie narzędzi klinicznych do poprawy decyzyjności klinicznej. Doktor Gershenwald współkierował projektem Atlasem Genomów Nowotworowych melanomy NCI (TCGA) i ma na swoim koncie ponad 300 publikacji w prasie branżowej, artykułach wstępnych i opiniotwórczych oraz rozdziałach książek. W uznaniu jego zasług w dziedzinie profilaktyki melanomy, otrzymał Wydziałową Nagrodę za Osiągnięcia w Dziedzinie Profilaktyki Nowotworowej MD Anderson (MD Anderson Faculty Achievement Award in Cancer Prevention) oraz Nagrodę Lidera Profilaktyki Nowotworów Skóry Stowarzyszenia Badań nad Melanomą (Society for Melanoma Research Skin Cancer Prevention Leadership Award).