Prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Ukończył medycynę w 1986 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i rozpoczął edukację chirurgiczną w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1993 r. rozpoczął specjalizację z chirurgii klatki piersiowej w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku (GUMed). W 2008 r. uzyskał stanowisko profesora GUMed, a w 2012 r. tytuł naukowy profesora. Od 2006 r. jest ordynatorem i kierownikiem Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed. W latach 1995–2010 pracował łącznie przez okres 36 m-cy w Oddziale Kardiochirurgii i Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersyteckiego Szpitala Ulleval w Oslo. W tym okresie był kierownikiem naukowym multidyscyplinarnego, międzynarodowego projektu “Sentinel lymph node mapping in non-small cell lung cancer patients”. Autor 129 publikacji o łącznym IF = 200, nagrodzony 15 nagrodami i wyróżnieniami akademickimi. Recenzent kilkunastu międzynarodowych czasopism medycznych. Były członek zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgii i Klubu Torakochirurgów Polskich. Członek komitetu ds. badań przesiewowych ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) oraz IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer). Zainteresowania naukowe to: małoinwazyjna chirurgia klatki piersiowej, trójmodalne leczenie raka płuca, chirurgiczne leczenie międzybłoniaka opłucnej i chorób grasicy. Oprócz ściśle chirurgicznych zainteresowań, bierze udział i jest kierownikiem kilku projektów mających na celu wykrycie molekularnej sygnatury u chorych na wczesnego raka płuca. Prowadzi biobank posiadający kolekcję materiału biologicznego od blisko 13 000 osób/chorych na raka płuca lub/i uczestniczących w badaniach przesiewowych raka płuca . Kierownik trzech grantów: „Pilotażowy Pomorski Program Badań nad Rakiem Płuc” (2009-2011) „MOLTEST 2013” (2011-2013) oraz „MOLTEST BIS” o łącznej wartości ok 17 mln PLN, które oceniają zastosowanie molekularnych testów wspierających badania przesiewowe raka płuca. Współtwórca i kierownik zadania międzynarodowego grantu „CLEARLY” realizowanego w programie „Horyzont 2020”.