Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Kierownik II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związany z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W latach 1991-1994 odbył stypendium naukowe w Meakins-Christie Labs. na Uniwersytecie McGill. W 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny. Uzyskał specjalizacje zawodowe w zakresie chorób wewnętrznych, pneumonologii i alergologii. Jest współautorem około 200 prac oryginalnych w dziedzinie fizjopatologii oddychania, POChP, zaburzeń oddychania w czasie snu. Członek szeregu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym były członek ERS School Committee, aktualny członek GOLD Assembly. W latach 2010-2018 wiceprezes, aktualnie prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Kierownik II Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.