Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski

Dyrektor Instytutu, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej.

W latach 1987-99 odbył staże zawodowe i naukowe w Montefiore Medical Center / Albert Einstein College of Medicine, New York, Cleveland Clinic Cancer Center, Cleveland, Fred Hutchinson Cancer Research Center / University of Washington, Seattle, USA.

Posiada certyfikat FMGEMS od 1991 r. W 1996 r. wdrożył metodę intensywnej chemioterapii w leczeniu chorych na chłoniaka Burkitta. W 1997 r. wdrożył w Centrum Onkologii – Instytucie program leczenia mieloablacyjnego i przeszczepiania komórek krwiotwórczych. Zainicjował włączenie Instytutu do sieci międzynarodowej współpracy w ramach European Mantle Cell Lymphoma Network oraz European Leukemia Net.

Współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. ESMO Faculty Member for Hematologic Malignancy w kadencji 2015-2016.