Marek Kustosz

Prezes Instytutu Człowieka Świadomego

Od ponad 12 lat jest związany z obszarem zdrowia i wdrażaniem projektów edukacyjnych w tym wielu kampanii społecznych budujących świadomość Polaków nt. profilaktyki zdrowia oraz wspierających pacjentów w różnych obszarach terapeutycznych realizowanych we współpracy z organizacjami pacjenckimi, Towarzystwami Naukowymi, Fundacjami oraz Ośrodkami Medycznymi. Jako ekspert ds. komunikacji i edukacji w ochronie zdrowia jako cel nadrzędny stawia sobie od lat, by wiedza naukowa i ekspercka z dziedziny zdrowia oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej była przekazywana w sposób jasny, zrozumiały, efektywny i skuteczny do całego społeczeństwa lub wybranych grup.

Jest pasjonatem nowych technologii i możliwości jakie dają nowe narzędzia do edukacji oraz wsparcia pacjentów i ich rodzin w procesie leczenia. Stworzył liczne platformy oraz aplikacje mobilne uświadamiające, edukujące oraz wspierające konkretne grupy ryzyka lub pacjentów np.: PulmoInfo, Rzuć Go!, Piersi Badacze czy Serce.

Oprócz licznych przeprowadzonych warsztatów dla pacjentów i ich rodzin z obszaru onkologii, kardiologii, cukrzycy czy geriatrii jest twórcą m. in. takich kampanii społecznych jak „Rak. To się leczy!”, „Moda na serce” czy „Zdrowi Wiekowi”.

Jest członkiem Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, Koalicji Serce dla Kardiologii oraz Serce dla Cukrzycy.

Marek Kustosz jest autorem raportów nt. stanu zdrowia Polaków oraz analizy stanu wiedzy nt. chorób oraz profilaktyki pierwotnej wśród pracowników dużych firm w Polsce.