Magdalena Cedzyńska

Kierownik Poradni Pomocy Palącym, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Psycholog (Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii), psychoterapeuta (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy SWPS). Od 15 lat zaangażowana w działania na rzecz prewencji pierwotnej nowotworów, edukację środowisk medycznych oraz ograniczanie zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce szczególnie w zagadnienia dotyczące leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu. Od 2002 kierownik Poradni Pomocy Palącym przy Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie. Kieruje również ogólnopolską Telefoniczną Poradnią Pomocy.
Współautorka akredytowanego przez Ministerstwo Zdrowia kursu diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu oraz autorskich warsztatów dla palaczy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom palącym (indywidualnym grupowym).
Koordynatorka wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autorka 7 publikacji naukowych (peer-reviewed) i 7 wydawnictw książkowych, rozdziałów i monografii, programów edukacyjnych, ustnych wystąpień konferencyjnych, abstraktów, oraz plakatów.
Członek Europejskiego Zarządu Międzynarodowej Sieci Kobiet Przeciwko Paleniu Tytoniu (International Network of Women Against Tobacco).