Geneza

Problem zachorowań na nowotwory złośliwe jest jednym z najważniejszych wyzwań zdrowotnych przed którym stoi polski system ochrony zdrowia. Każdego roku w Polsce na nowotwory złośliwe choruje 160 tys. osób, a 100 tys. umiera z ich powodu. Dziennie raka diagnozuje się u 300 mieszkańców Polski, a 220 traci życie w wyniku chorób nowotworowych. To wynik przede wszystkim niskiej wykrywalności, ale także słabszych o 5-10% wyników leczenia w stosunku do średniej UE. Szacuje się, że w przeciągu najbliższych 20 lat zachorowalność na nowotwory może wzrosnąć ponad dwukrotnie. To pokazuje, że Polska musi podjąć jak najszersze działania, by zmierzyć się z tym wyzwaniem.

Narodowa Strategia Onkologiczna, jako nowe narzędzie walki z nowotworami, wskaże kierunki zmian w zakresie organizacji leczenia onkologicznego. Celem strategii jest także szeroka dyskusja o tym, co jeszcze możemy zrobić w obszarze prewencji nowotworów i pozwoli na efektywne działania w walce z rakiem. Według danych WHO można zapobiec około 40% zgonów z powodu nowotworów jedynie poprzez efektywną profilaktykę.

Agencja Badań Medycznych chce stać się aktywnym aktorem w obszarze prewencji nowotworów. Służyć ma temu współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym z University of Texas MD Anderson Cancer Center – jednym z najlepszych ośrodków leczenia raka na świecie.

Pragniemy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji o tym, jak efektywnie budować działania w obszarze prewencji. Konferencja „Cancer Prevention 2020” stanie się forum, które połączy ekspertów krajowych i międzynarodowych we wspólnej idei wypracowania najlepszych narzędzi służących polskim pacjentom. Swoją wiedzą w tym obszarze podzielą się także wybitni specjaliści w tym zakresie z University of Texas MD Anderson Cancer Center, którzy wezmą udział w konferencji. Serdecznie zapraszamy do bycia częścią naszego wydarzenia.