Dr Paweł Koczkodaj

Kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Paweł Koczkodaj – specjalista zdrowia publicznego, edukator zdrowotny, Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce z nominacji Association of European Cancer Leagues w Brukseli, absolwent studiów doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauki o Zdrowiu. Część studiów magisterskich ukończył w Finlandii w University of Lapland oraz University of Eastern Finland w ramach stypendium zagranicznego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych nowoczesna promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Alpbach Scholarship Program w 2016 i 2017 r. (Austria); National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych w ramach Cancer Prevention Fellowship Program w 2018 r oraz School of Advanced Science on Science Diplomacy and Innovation w University of Sao Paulo w Brazylii (2019).
Od 2018 r. członek European Health Parliament w Brukseli (Committee on Disease Prevention and Management), a także European Network for Smoking Prevention Youth Working Group w Brukseli.
Uczestnik oraz wykładowca na wielu krajowych oraz zagranicznych konferencjach związanych z zagadnieniami prewencji pierwotnej i wtórnej nowotworów. Kierownik oraz członek zespołów badawczych w krajowych oraz zagranicznych projektach naukowych prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Centrum Onkologii w Warszawie. Dotychczas zawodowo związany głównie z Ministerstwem Zdrowia, a także z Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie od 2016 r. pracuje w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów i od 2018 roku pełni funkcję Kierownika Pracowni Prewencji Pierwotnej. W pracy zawodowej oraz naukowej skupia się głównie na zagadnieniach związanych z prewencją pierwotną nowotworów, edukacją zdrowotną oraz szeroko pojętą promocją zdrowia.