Dr n. med. Konrad Dziobek

Dyrektor Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Doradca Prezydenta RP, Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP

Dr n. med. Konrad Dziobek, lekarz specjalista ginekologii i położnictwa, wieloletni nauczyciel akademicki. Zawodowo, jako lekarz praktyk, związany ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wieloletni pracownik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne. Obecnie dyrektor Centrum Onkologii Oddział w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami zarządzania, szkoleń, outsourcingu i doradztwa w medycynie i farmacji.

Absolwent Wydziału Lekarskiego CMUJ. Brał udział w stażach zagranicznych w Szwajcarii, Portugalii i Egipcie. Ukończył studia doktoranckie, które w 2009 r. zaowocowały obroną (z wyróżnieniem) pracy doktorskiej.

Autor wielu prac naukowych i doniesień zjazdowych z zakresu ginekologii. Był współorganizatorem licznych zjazdów naukowych o zasięgu międzynarodowym. W ostatnich latach swoje zainteresowania medyczne i naukowe koncentruje na ginekologii onkologicznej.

Uczestnik licznych szkoleń i kursów w zakresie zdrowia publicznego, organizacji pracy, negocjacji i rekrutacji. W latach 2008-2012 tworzył i z sukcesem zarządzał niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (NZOZ). Pełniąc funkcję dyrektora, nadzorował zespół kilkudziesięciu lekarzy ginekologów, położników oraz radioterapeutów, wypracowując w każdym roku działalności dochód. Od 2018 r. zarządza krakowskim oddziałem Centrum Onkologii.

W październiku 2016 mianowany na doradcę Prezydenta RP ds. ochrony zdrowia. Obecnie kieruje pracami prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju.

Działa w organizacjach społecznych i zawodowych. Wspiera czynnie organizacje charytatywne.