Dr n. med. Elżbieta Puścińska

Adiunkt, II Klinika Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Lekarz, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób płuc. Stypendystka BC, redaktor (Pneumonologia i Alergologia Polska, 2011-2014), Przewodnicząca Sekcji Antytytoniowej PTChP (2012-2018), członek Rady Naukowej IGiChP od 2015 roku.

Współautorka 59 publikacji, grant własny, udział w Projekcie międzynarodowym (2007-2010) – Commision of the European Communities No. 2005121 ”Wskaźniki monitorowania POChP i Astmy w krajach Unii Europejskiej” Akronim IMCA II. Członek ERS, PTChP.