Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk jest onkologiem, specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej oraz dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownikiem Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego. Pełni funkcję referencyjnego radioterapeuty w Polsce w zakresie leczenie mięsaków tkanek miękkich u dzieci i jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO) oraz koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych.

Był inicjatorem powstania raportu „Straty ekonomiczne i koszty leczenia wybranych ośmiu nowotworów w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016. Wnioski dla polityki zdrowotnej”. Brał udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, który opracował koncepcję Krajowej Sieci Onkologicznej.

Od 2018 r. jest członkiem Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jest członkiem Krajowej Rady ds. Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.

Odbył staż kliniczny w Instytucie Gustave Roussy w Paryżu (2003 r.) oraz staż kliniczny i naukowy w MD Anderson Cancer Centre w Huston, USA (2006 r.).

Jest członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) oraz American Society for Radiation Oncology (ASTRO).