Beata Ambroziewicz

Prezes, Polska Unia Organizacji Pacjentów

Przedstawicielka środowiska pacjentów.

Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, członek zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, wiceprezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, członek zarządu European Cancer Patient Coalition, z-ca Redaktora Naczelnego Głosu Pacjenta Onkologicznego, członek Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, członek Narodowej Rady Rozwoju – Sekcji Ochrony Zdrowia, członek Rady ds. opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej.

Ukończyła Studia Wyższe na kierunku Marketing i Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 10 lat jest związana z organizacjami pacjentów, aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami instytucji związanych ze zdrowiem, resortem zdrowia, NFZ, Rzecznikiem Praw Pacjenta. Koordynuje realizację ogólnopolskich projektów finansowanych z funduszy unijnych i norweskich takich jak: „Obywatele dla Zdrowia”, „Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii” czy „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia pakietu onkologicznego”.

Organizuje i uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach, szkoleniach poświęconych tematyce zdrowia oraz wsparciu pacjentów. Promuje konstytucyjne zasady pomocniczości, dialogu społecznego oraz współdziałania, otwartości, solidarności i wzajemnego wspierania związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów.

W ramach parasolowej organizacji Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” razem z innymi przedstawicielami środowiska pacjentów kształtuje sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, buduje ich rzetelny wizerunek, jest jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacnia porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniuje prawodawstwo oraz jest inicjatorem zmian legislacyjnych. Odpowiada za przygotowywanie stanowisk i opinii dotyczących zmian legislacyjnych, systemowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia z perspektywy polskich pacjentów.